ปันน้ำใจสู่พิจิตร ครั้งที่ ๒

โปสเตอร์และโปสการ์ดประชาสัมพันธ์การปันน้ำใจสู่พิจิตรครั้งที่ 2
โดยนำภาพถ่ายจากการปันน้ำใจสู่พิจิตรครั้งที่ 1 มาประชาสัมพันธ์


อยู่ในระหว่างเตรียมข้อมูล