คลิปรายการถึงข้อมูลผลกระทบจากเหมืองทองคำ จ.พิจิตร

.

แกนนำชาวบ้านร่วมยื่นเรื่องกับ ปปช.
เหยี่ยวข่าว7สี - ตรวจสอบเหมืองทองคำ ออกอากาศเมื่อ 7 มิ.ย.2014

  


เหยี่ยวข่าว 7 สี ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านตำบลเขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ขอให้มาตรวจสอบเหมืองทองคำที่นี่ พร้อมอ้างว่าสุขภาพของคนในชุมชนได้รับผลกร­ะทบ และเชื่อว่าชาวบ้านหลายคนมีสารโลหะหนักในเ­ลือดเกินค่ามาตรฐานเป็นผลมาจากกากแร่ของเห­มืองแร่ทองคำ http://news.ch7.com/detail/73547/ตรวจสอบเหมืองทองคำ.html

FULL รายการ "เปิดปม" สถานีไทยพีบีเอส 11 Nov 2013